Disclaimer

Bij het produceren van deze website betrachten wij zorgvuldigheid, er bestaat echter altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie onjuist is. CCC is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten, ondernomen op basis van de informatie op deze website.

Alle intellectuele eigendomsrechten van het tekst- en beeldmateriaal op deze site komen uitsluitend toe aan CCC. Niets van deze site mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Counselling Center Changes.