Voor wie zijn wij?

Codependentie experts is een organisatie waar je zowel specialistische vergoede GGZ zorg kunt krijgen als exclusieve zorg waarbij jijzelf of jouw werkgever de investering doet.

Het is een organisatie waar uitsluitend mensen met een relatie en liefdesverslaving exclusief voor deze problematiek behandeld worden. Met specialistische zorg bedoelen we dat we als behandelteam gespecialiseerd zijn in het behandelen van deze hardnekkige maar vrij onbekende thematiek. We vervullen hiermee de behoefte aan exclusieve en gepaste hulpverlening op dit vraagstuk. Omdat dit tot voor kort zo een onbekende thematiek was, kwamen mensen vaak op een behandelplek terecht die niet volledig aansloot op hun specifieke behoeften.

We richten ons dus alleen op mensen die lijden aan relatie-liefdesverslavingen en aanverwante thematiek zoals codependentie, narcistisch misbruik, verlatingsangst en bindingsangst. Deze thematieken kunnen in sommige gevallen tot uiting komen in de aanwezigheid van depressie, angst en paniekklachten, persoonlijkheidsproblematiek, posttraumatische stress-stoornis (PTSS) maar vooral een combinatie van deze problemen. Relatie en liefdesverslaafden zijn vaak al eerder in behandeling geweest maar lopen op het relationele vlak steeds opnieuw tegen dezelfde gedachten, gevoelens en patronen aan en begrijpen niet wat er met ze aan de hand is. Schaamte en schuldgevoelens die hieruit voortvloeien, veroorzaken gevoelens van zelfafwijzing en dit heeft weer veel pijn en verdriet tot gevolg, in het leven in plaats van vreugde en liefde.

Missie

Codependentie experts is ontstaan vanuit de missie van Claudia Krumme: zoveel mogelijk mensen ondersteunen bij het loslaten van destructieve, verslavende relatie-dynamieken met als doel een gezonde relatie met jezelf ontwikkelen en van daaruit met een ander.

ck-weggevers-featured
ck-relatieverslaving-training

Behandelvisie

Codependentie experts gaat er vanuit dat deze complexe verslavingen hun oorsprong hebben in de jeugd. Onveilige hechting speelt een belangrijke rol bij het ontwikkelen van een relatie of liefdesverslaving. Tijdens de behandeling kijken we dan ook uitgebreid naar je persoonlijke achtergrond waar mogelijk de oorzaak, oftewel de aandrijver van je problematiek, te vinden is.

Verslaving is altijd een complex geheel, deze staat nooit op zichzelf maar wordt altijd beïnvloed door verschillende factoren. Biologische, psychische en sociale factoren spelen daarbij steeds een eigen, wisselende rol.

Ieder mens is uniek en reageert op zijn eigen manier op pijn, verdriet en angst en ontwikkelt van daaruit zijn of haar persoonlijke overlevingsstrategieën.

Relatieverslaving, liefdesverslaving en codependentie zijn overlevingsstrategieën die aangeleerd zijn en deze zijn dus ook weer af te leren. Wanneer je in je leven meer negatieve dan positieve consequenties ervaart van bepaald gedrag ontstaat meestal vanzelf de bereidheid om iets aan je problemen te gaan doen. Helaas is het vaak lastig om deze problemen en patronen zelfstandig op te lossen. Wij werken graag samen met jou aan je aangeleerde, destructieve relatiepatronen. We ondersteunen je om nieuw gedrag aan te leren en oud gedrag los te laten.

Voorwaarden voor behandeling

Zorg bij Codependentie experts betreft specialistische GGZ (SGGZ) en BGGZ, maar ook exclusieve particuliere zorg of een combinatie van beide. Wanneer je kiest voor een combinatie (wat wij zeer zeker zullen adviseren) kun je profiteren van het beste van deze 2 werelden, namelijk: reguliere evidence based methodieken, maar ook holistische alternatieve therapieën die juist in deze combinatie zeer effectief zijn.

In verband met de complexiteit van de thematiek geven wij als instelling in de meeste gevallen de voorkeur aan een combinatie van particuliere zorg en specialistische GGZ zorg.

Contra indicaties
In bepaalde situaties kan Codepedentie experts helaas niet de hulp aanbieden die nodig is.

De contra-indicaties zijn:

  • Suïcidaliteit;
  • Primaire middelenverslavingen;
  • Primaire eetstoornissen met een BMI lager dan 18;
  • Psychotische stoornissen;
  • Geen woon- of verblijfplaats;
  • Onvoldoende beheersing Nederlandse / Engelse taal;
  • Weinig tot geen motivatie.
ck-relatieverslaving-test
favicon

Werkwijze en team

Codependentie experts biedt face to face individuele sessies, online sessies, retreats, events en groepstherapie aan. We werken in een multidisciplinair team waar alle behandelaren ervaringsdeskundig zijn op het gebied van herstel van een vorm van relatie-liefde verslaving.

Zowel voor de specialistische GGZ (SGGZ) als basis GGZ (BGGZ) stelt de regiebehandelaar (GZ-psycholoog) naar aanleiding van het intakegesprek de diagnose. Soms is er extra diagnostiek nodig om tot een passende diagnose te komen.

Bij het intakegesprek spreek je met één van onze GZ-psychologen of psychiaters. Dit is een gesprek van ongeveer 90 minuten. Daarnaast kan de psychiater betrokken worden ter consultatie. Indien noodzakelijk en gewenst kan de psychiater tevens medicatie voorschrijven.

Kies je voor particuliere zorg dan start je met een jaarprogramma van Claudia. Zij zal je samen met haar collega’s door de onlinejaartraining, de Zoomsessies en de retreatdagen heen begeleiden.

Privacy
Privacy is belangrijk zowel voor jou als voor ons. We hechten veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van jouw persoonsgegevens. We gebruiken jouw persoonsgegevens dan ook uitsluitend voor het verlenen van onze behandelingen en zorg. Hier vind je de privacyverklaring.

Er verandert niets wanneer er niets veranderd

autonomie

Autonomie versus verbinding met de ander

Bij Codependentieexperts word je uitgenodigd om te leren je te verbinden met een ander maar tegelijkertijd je autonomie te behouden en dat begint al bij de intake. Pas als de intake goed is verlopen en je een goed gevoel hebt bij onze werkwijze bespreken we samen welke aanpak het beste bij jou aansluit. Daarna stellen we pas het behandelplan op.

In de behandeling ondersteunen we je bij het maken van zelfstandige, volwassen autonome keuzes zodat je steeds beter in staat bent om in het hier en nu gezonde beslissingen te nemen voor jouw leven.

Behandeling is gericht op inzicht, herstel en heling van de mogelijk onveilige hechting uit de jeugd. Hierbij worden bijvoorbeeld gebeurtenissen uit het verleden onderzocht, zoals verlies ervaringen, ervaringen m.b.t. afwijzing en de mate van emotionele beschikbaarheid in het gezin. Het doel is, jou te leren, je overlevingsmechanismen te onderscheiden van je onderliggende wonden en je ware zelf.  We helpen je begrijpen waarom je de overlevingsstrategieën ontwikkeld hebt. Wat de positieve intentie, oftewel de functie van je gedrag is geweest. Zo word je steeds onafhankelijker, vrijer en blijer om keuzes te maken waarvan je gelukkig wordt.

Klanttevredenheid

Verschillende vormen van therapie

Mooie en de beste psychische zorg die ik heb gehad. Juist doordat ze werken met verschillende vormen van therapie.                                                                                            Joanne

Me & Anorexia

The first sign of Anorexia appeared for me when I just turned fifteen, in October 2014. Time had passed and I had grown increasingly anxious and unhappy about all the changes occurring in my body due to adolescence. On the outside, I seemed to be totally fine according to my surroundings, but in front of the mirror the reflection appearing made me feel unhappy, no matter what other people would tell me; I felt fat. Since a very young age I had been very active doing sports and I had recently discovered a true passion for long distance running. Being physically active, I knew that there was no risk for me to have any weight problems, but still my complex grew increasingly more important and it was taking over my life. Too many changes were occurring at the same time, more and more, I started to question my appearance and how I would look after this metamorphosis. Being constantly surrounded by Medias telling us how we should look and how we shouldn’t, I felt scared not to be good enough and to be rejected. I decided that there was no other solution than to control those changes. Since the beginning I only had very good intentions, deciding to make sure that I ate very healthily. But I gradually got lost in confusion and I started to eat less and less. I became literally scared of food, scared that the moment it would enter my mouth it would make me blow like a balloon. Mealtime became an enemy for me, and controlling what I was going to eat became the only reason for me to get up in the morning. Every day I drew back into my world of isolation, in which I was all alone with a little voice telling me what I was allowed to eat or not. This little terrorist had taken power over me. I was getting more and more tired, sometimes I even felt dizzy and my performance in running was not improving either. This upset me a lot but I couldn’t eat, the terrorist said no. I didn’t possibly understand why I felt so sad and absent-minded now that I had that control. I wasn’t being myself and although I tried, I couldn’t hide it. My mother slowly realized that my way of eating had changed and that it wasn’t at all suitable for the amount of sport I was doing. She tempted to warn me but I did not want to listen. I felt harassed and I was scared she would take away from me this control I was holding on so tight. Time passed and I had already lost three kilos, when I got a serious stomach flew which made me loose five additional kilos. At that time my mother seriously banged at my door and woke me up, in a rather harsh and straight forward manner. But miraculously that’s how she brought me back to reality and made me take my first step to recovery. I was scared to let go of the control the terrorist was offering me but somehow, I knew deep down, that I had to trust my mother. In addition, the new reflection in the mirror told me that this was not how I truly wanted to be. I was battling my way out of the grasps of my terrorist, admitting my disease and determined to get help. After staying a few days in Hospital, to make sure that I was in good conditions, with the entire support of my school, my friends and my family, I started taking regularly part in supervised groups in wish I was able to share my situation with other people having similar problems. By this mean I was able to learn more myself about what was happening to me, and realized most importantly, that I wasn’t alone. I tried to stay as open as possible about my terrorist because I was aware that isolation was a true danger. I wasn’t yet stronger than him and he could easily make me fall down the stairs again. I knew that staying honest and talking about it would be a security against forgetfulness. Anorexia is in fact, a disease which puts you in constant denial and the best way to act against it, primarily, is to stay honest to yourself and others. This is what saved me from never setting free from the lie I lived in. With the help of a nutritionist, I learnt to overcome my fear of food and I slowly started to enjoy it again. She gave me enough information to get back to a healthy weight again, but still, the unrealistic fear of getting fat was still anchored deep down in me. I then met Claudia Krumme who worked with me at a psychological level to help me overcome my fears. I gradually became more aware that the little voice commanding me was in fact Anorexia. I became stronger than the terrorist, and I finally was able to tell him off. I started to work on myself, trying to understand the roots of my disease. Through Mrs. Krumme’s process of working, involving the analysis of feelings of the individual, I finally learnt one essential thing. I realized that all the love of the world would not be enough to make me happy, until I would start accepting and loving myself first. People believing in me wouldn’t bring me faith until I would start to believe in myself. I realized that finally I was entirely alone, no one could make me decide to make me gain weight or change my state of mind apart from myself. I was the pill who could cure the illness. That was as far as my surroundings could lead me. I had to trust myself, have the courage to let go of my fears and make my steps, even if the road would be long and hard. Soon enough I decided that I had to use the same intense determination with which I had come down this sinister hole, to come back up again. I personally have to say that having clear goals helped me a lot. I want to lead a healthy life, and I want to take my passion for running further. In hard times, I remind myself those goals and they bring me hope and keep me going. Now waking up in the mornings, I feel I am growing stronger, daring, little by little, to let go from all my fears. I acknowledge the fact that I haven’t yet reached the end of the path of my recovery. The biggest part of it is yet to come: accepting myself just as I am. This step is indisputably one that each human being has to take, in order to survive throughout the life he has been given. I can see a very positive prospect in the course of my experience with Anorexia; my personal issues becoming so dominant over my existence at a rather young age, I realized that life has already given me a chance to learn the skill of acceptance of oneself, a skill which most of the people only attain towards the middle of their lives. Similarly, life has given me the opportunity to aquire serenity, tolerance, confidence and trust in myself, a challenge that I am willing to take. It wants me now, to let my mind come to peace with my body, a body with which I am destined to live with until the very last day. As to this day, I learnt not to suppress it. On the contrary, I am aware that throughout my life, in difficult time involving stress, anxiousness and doubt, he will be there to hunt me again telling me I am not good enough whatever I do. In those hard times, I manage to detect this terrorist, I analyze what he tells me but most importantly I do NOT listen to him. I give myself the choice of not giving it any importance and that is precisely what makes my strength. The healthy part of me has taken back the lead. I realized that Health, Happiness and my passion for running are much more important to me than the vicious quest of being the skinniest possible. I am thankful for all the support I am given and I consider myself unbelievably lucky to be supported by such caring people. I want to thank my family, the school staff for their amazing support, and Claudia Krumme for her help and guidance. But I am particularly grateful to my mother who since the first day was determined to help me defeat my little terrorist.

Peggy

Dank je wel Claudia, heerlijke meditatie, zo'n aangename stem. Voor het eerst weer echte visualisatie gehad.Het sterkt me, vertrouwen in eigen kunnen en warme gloed in mijn hart en middenrif.

Koen

In het NU opkomen voor mijn innerlijke kind Toen ik mij aanmeldde was grenzen aangeven, nee zeggen en mijn eigen behoeften en wensen erkennen mijn grootste probleem. Mijn belangrijkste inzicht in mijn proces is in “HET NU” opkomen voor het innerlijke kind. Ik was al bekend met hechtingsstijlen, met codependency, overlevingsstrategieën en verslavingen maar pas bij Claudia heb ik geleerd om alle onderlinge verbanden te zien en vooral te voelen. Claudia heeft me laten zien en ervaren dat er ook heling mogelijk is. Ik ben nog niet zover maar het biedt hoop en verlichting. Net als eerdere stappen die ik heb gezet en gemaakt is dit een proces van erkennen, herkennen en uiteindelijk gewoon doen. Ik zou een ieder die met zichzelf worstelt op het gebied van liefde, intimiteit en verslavingsgedrag aanraden om zich te laten begeleiden door Claudia. Haar inzicht, professionaliteit en ervaringsdeskundigheid gaan hand in hand met betrokkenheid. Zij leeft ook haar eigen programma en is voor velen van ons een lichtend voorbeeld dat het zo ook kan. Dankjewel van Koen.

Dankbaar

Claudia's Care Center in Amsterdam heeft mijn ogen geopend met betrekking tot mijn patronen. Heb ook heb veel inzichten gekregen van haar boek 'Van leed naar liefde' Dankbaar voor haar hulp en het delen van alle tools die nodig zijn om patronen te doorbreken.

Natasha

"De ander is niet nodig om mij heel te maken. Ik heb genoeg aan mezelf." Vorig jaar toen ik bij Claudia kwam lukte het me niet om mijn verhaal te doen zonder te moeten huilen. Ik herkende namelijk patronen bij mezelf die ik graag opgelost wilde hebben, maar mezelf openstellen om dat mogelijk te maken vond ik doodeng. Qua leeftijd ben ik waarschijnlijk aan de jongere kant dan wat Claudia gemiddeld als klant heeft, maar ik heb me altijd als serieus genomen gevoeld, ook binnen de groep sessies. Ik wist dat ik een laag zelfbeeld had maar had nog niet de tools om mezelf hierbij te helpen. Met behulp van Claudia’s inzichten en de groep sessies heb ik mijn eigenwaarde leren vinden. Ik merkte dat ik steeds meer over mezelf en mijn verhaal kon vertellen zonder dat het me te veel werd, ik vond mijn stem weer. Ik heb geleerd minder streng voor mezelf te zijn en voor anderen om me heen. Als belangrijkste heb ik geleerd dat ik genoeg heb aan mezelf, een ander is niet nodig om mij heel te maken. Sinds kort zit ik in een relatie met iemand die me nooit aan mezelf laat twijfelen. Het verschil tussen deze gezonde relatie en al het overige wat ik eerder in mijn leven heb gehad is dag en nacht. Doordat ik weet wat ik waard ben heb ik iemand kunnen aantrekken dat ook inziet en daarnaar handelt. En nog weet ik dat ik deze relatie niet NODIG heb. Zonder Claudia weet ik niet of dit gelukt was, in ieder geval niet zo snel! Ik kan er nog veel langer over praten, maar ik zou om het bovenstaande iedereen aanraden om in ieder geval kennis te maken met Claudia en wat zij kan aanbieden; of het mediteren is om tot jezelf te komen dan wel een volledig traject. Het is de beste investering die ik in mezelf heb gemaakt! Liefs, Natasha

Heel fijn om op mijn eigen plek te staan

De familieopstelling voor mij was heel bijzonder. Mooi om van een 'afstand' te kunnen kijken wat er gebeurd binnen het gezin, waar ik uitkom. Het heeft me bevestigd, wat ik al vermoedde, nl dat ik sowieso niet op mijn plek sta. De laatste maanden kwam bij mij al meer de vraag op, of ik mijn leven wel leef. Voel me al wekenlang leeg en heb geen energie. Een beetje burn out achtige klachten. Dit kwam ook naar voren in de familieopstelling; dat ik voor mijn ouders en mijn broer heb gezorgd en dus niet voor mijzelf. De verwarring, verstrikking en symbiose binnen mijn familie (werk ook samen met mijn broer, wat het er in dit opzicht niet makkelijker op maakt). Hierdoor heb ik mijn behoefte om gezien te worden, het gat op te vullen etc buiten mijzelf gezocht, wat maakte dat ik op niet beschikbare mannen viel/val, mijn codependentie. Het was heel fijn te voelen hoe het is op mijn eigen plek te staan. Het is wel een beetje hoe nu verder... wat moet ik doen, of juist wel niet doen. Mijn leven lang heb ik dit zo gedaan en het is niet makkelijk dit te turnen. Dus voel nog wel enigszins verwarring. En dacht dat ik mijn codependent gedrag / verlatingsangst wel enigszins opgelost had, maar dat blijkt dus toch van niet. Als ik me verbonden voel met iemand, heb ik veelal de neiging me te versmelten met diegene. Voel wel steeds meer een soort split tussen de behoeftes van mijn kleine meisje en van mij als volwassen vrouw. Ook dit werd deze dag bevestigd, omdat ik uit de familie verstrikking wil. De ademsessie aansluitend was ook heel bijzonder en rustgevend. Heel mooi om de dag zo af te sluiten. Ik kijk dus echt terug op een hele fijne en bijzondere dag. Een soort nieuw begin, nu te gaan zorgen voor mijzelf! Alleen vraag ik mezelf nog wel af, hoe? Want ik heb nooit geleerd om voor mezelf te zorgen...

Fien

Wat een fantastisch boek! Zeer dankbaar met de aanschaf. Enorm herkenbaar allemaal en geeft veel helder inzicht in je manier van doen en denken. Heb hem nog niet helemaal uit maar duurt niet lang meer want het is zeer verhelderend en helpend om bijv angstgedachten te mogen loslaten. De openheid van Claudia aan het begin over haar eigen verleden raakte mij ook. Heel dapper en ik ben blij dat het boek extra bevestigt dat ik ook ver ben in mijn herstelproces:) Onwijze dank Claudia voor dit superboek! Groetjes, Fien

Femke

Heel fijn en helder. Goede kijk op de toekomst. Fijn ook dat ik nu eindelijk weet waar het vandaan komt. Femke

‘ Ervaring event ‘

De dag was heel leerzaam en helend. Zelfliefde is de sleutel tot geluk. Groetjes, Mila