Themadagen

Naast de 10-daagse groepsbehandeling bieden we ook meerdere keren per jaar opzichzelfstaande themadagen binnen een groepssetting. Gedurende een themadag wordt er ingegaan op een verwant onderwerp binnen onze thematieken en behandelingen. Onlangs is bijvoorbeeld de themadag “Beweeg je Vrij” verzorgt door twee van onze behandelaren. Tijdens deze middag werd expliciet stilgestaan bij het contact met je lijf en de invloed hiervan op het kunnen voelen en reguleren van emoties. Er zullen nog vele mooie themadagen volgen!

RCE - themadagen 2
RCE - themadagen 1

Start to Care

De Start to Care dag bieden wij met regelmaat aan voor onze cliënten die op intake zijn geweest en wachten op de start van hun behandeling. Deze dag is gericht op het verder kennismaken met onze organisatie, stilstaan bij jouw hulpvraag en doelen en is er ruimte voor lotgenotencontact.

RCE - themdagen 3
favicon