Kosten en vergoedingen

Iedereen die 18 jaar en ouder is is verplicht om verzekerd te zijn via tenminste een basisverzekering.

Daarnaast heb je de keuze of je aanvullend verzekerd wil zijn. De basisverzekering is voor iedereen gelijk en vergoedt in beginsel Geestelijke Gezondheidszorg(GGZ) die valt onder de Generalistische Basis GGZ(GBGGZ) of de Specialistische GGZ (SGGZ). Claudia’s Care Center valt onder de Specialistische GGZ.

Niet alle diagnoses vallen onder de zorg die vergoed wordt vanuit het basispakket. Of je behandeling onder de zorg valt die vanuit het basispakket vergoed wordt hangt dus af van je diagnose.

Dit is bij elke zorgverlener of instelling het geval. Nadat je je hebt aangemeld bij Claudia’s Care Center wordt vastgesteld wat de problematiek is. Dit gebeurt op basis van een intakegesprek met één van onze GZ-psychologen. Naar aanleiding van de intake wordt bepaald of je diagnose en dus je verdere behandeling onder verzekerde of onverzekerde zorg valt. De intakefase valt onder de basisverzekering en kun je (deels) vergoedt krijgen van de verzekeraar (met uitzondering van je eigen risico en eventuele eigen bijdrage).

Wanneer uit het intake-traject blijkt dat je een diagnose hebt die niet onder de basisverzekering valt dan zal de intake apart gefactureerd worden en kun je deze factuur indienen bij je zorgverzekeraar.

Codependentieexperts GGZ (voorheen Claudia's Care Center)

Codependentieexperts GGZ is een erkende, GGZ instelling die zowel gecontracteerd als niet gecontracteerd werkt.

Behandeling start op de datum van de verwijsbrief. een behandelaar krijg je toegewezen binnen 2 weken na de intake. Wij bieden korte behandelingen van drie intensieve maanden tot behandelingen van een half jaar of langer.

Voor de basisverzekering zijn er diverse mogelijkheden bij een verzekeraar. Je kunt kiezen voor een natura budget polis, een naturapolis of voor een restitutiepolis. Onze behandelingen worden volledig vergoed bij een restitutiepolis. Bij een naturapolis wordt de behandeling gedeeltelijk vergoed.

Voorwaarden voor een vergoede behandeling zijn, dat je niet voor dezelfde diagnose elders in behandeling bent en dat wij in bezit zijn van een geldige verwijsbrief, je legitimatiebewijs en een kopie van je zorg polisblad. Wij werken met volwassenen vanaf 18 jaar in de specialistische GGZ, op doorverwijzing van je huis- of bedrijfsarts.

Eigen bijdrage

Bij GGZ trajecten vragen wij bij een restitutiepolis geen eigen bijdrage. Een zuivere restitutiepolis biedt 100% vergoeding. Heb je een naturapolis dan wordt gemiddeld 75% van de behandeling vergoed, hierbij geldt een eigen bijdrage van ongeveer 25%.

Wachttijd

Bij Claudia’s Care Center streven wij er naar om jou als cliënt zo snel en goed mogelijk te ondersteunen. Omdat we nieuw zijn en er zoveel mensen voor Claudia’s Care Center kiezen kan dit, net als bij iedere, andere GGZ zorgverlener, leiden tot wachttijden. Dit betekent dat je niet altijd direct terecht kunt voor een intake op onze behandellocatie. Ook kan het zijn dat je enige tijd dient te wachten voordat je kunt beginnen aan de behandeling.

De intakeprocedure bij Claudia’s Care Center duurt ongeveer drie uur. Onze intake-procedure bestaat uit een aantal onderdelen waaronder een intake met de GZ-psycholoog en een behandelplanbespreking met je behandelaar.

Tevens kun je direct online deelnemen aan zelfhulpgroepen of face to face in je nabije omgeving.

Op dit moment hanteren we een wachttijd van 8 weken vanaf het eerste telefonische of mail contact tot aan het eerste intakegesprek.

Eigen bijdrage

Heb je een restitutiepolis? Dan vergoedt de zorgverzekeraar 100% van het wettelijke (NzA) tarief. In dit geval is er geen eigen bijdrage, wel betaal je het eigen risico.

Heb je een naturapolis? Dan vergoedt zorgverzekeraar maar 70 tot 75% van de geleverde zorg. In dat geval is er een eigen bijdrage van 25% van de behandelkosten.

Heb je een budgetpolis? Dan vergoedt de zorgverzekeraar maar 50 tot 65% van onze behandeling. Je kunt de behandeling dan bij ons volgen wanneer je in staat bent om het niet vergoede deel zelf te financieren.

Claudia’s Care Center is een nieuwe GGZ instelling. Dit betekent dat wij voor het jaar 2021 niet meer op tijd waren om contracten af te sluiten met zorgverzekeraars. Volgend jaar zullen we deze mogelijkheid zeker verder onderzoeken.

claudia-care-center-liefdesverslaving

Eigen risico

Behandeling in de basis- of specialistische GGZ, dus ook bij Claudia’s Care Center, is zorg die valt onder het eigen risico van je zorgverzekering. Het eigen risico is in 2020 minimaal 385 euro. Als je een verhoogd eigen risico hebt afgesproken met je zorgverzekering, dan kan dit oplopen tot 885 euro. Je zorgverzekeraar brengt het eigen risico bij je in rekening.

De zorgverzekeraar zal je wettelijk verplicht eigen risico volledig in rekening brengen in het jaar waarin je het traject gestart bent. Meestal zal dit pas aan het eind van het traject gebeuren, omdat wij de verzekeraar pas bij afsluiten kunnen factureren. Dit geldt doorgaans ook voor je eventuele vrijwillig verhoogde eigen risico.

Eigen risico geldt niet als je begeleiding zoekt die vergoed wordt in de aanvullende verzekering. Daarvoor kun je niet terecht bij Claudia’s Care Center maar wel bij Counselling Center Changes. Deze vergoedingen zijn doorgaans niet voldoende voor een volledig traject maar bieden een fijne aanvulling. Vanzelfsprekend kunnen we samen kijken naar de beste optie voor jou.

claudia-care-center-relatieverslaving

Facturatie

Op dit moment kunnen wij nog niet direct factureren bij de verzekeraar. Dit betekent dat wij, wanneer de behandeling is gesloten, een eindfactuur opmaken en naar jou versturen. Deze factuur kun je vervolgens zelf indienen bij de verzekeraar. De vergoeding die de zorgverzekeraar aan je betaalt, moet je vervolgens aan ons overmaken inclusief het eventueel ingehouden (deel van het) eigen risico.

In enkele gevallen kan de financiële afhandeling van de behandeling aan ons worden overdragen door een akte van cessie te ondertekenen. Hiermee dienen wij de factuur van je behandeling direct bij je zorgverzekeraar in en de verzekeraar betaalt ons dan rechtstreeks. Het eventueel door de zorgverzekeraar ingehouden eigen risico moet je dan nog wel aan ons overmaken.

Een afspraak afzeggen of niet verschijnen op een afspraak (no show)

Als je niet kunt komen op het intakegesprek of de behandelafspraak, verzoeken wij je vriendelijk om de afspraak 24 uur van te voren te annuleren. Dit kan zowel telefonisch (020-2268216) als per mail (info@cccggz.nl). Als je de afspraak niet tijdig annuleert, zijn wij genoodzaakt een no-show tarief in rekening te brengen. Dit no-show tarief wordt niet vergoed door de verzekeraar en is dus voor eigen rekening.

Het is verstandig om gelijk een vervolgafspraak in te plannen op het moment dat je de afspraak annuleert.

No-show €62,50 Afspraken die binnen 24 uur worden afgezegd, of waarbij u niet bent verschenen worden in rekening gebracht.

Tarieven SGGZ

Claudia’s Care Center hanteert de door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) vastgestelde tarieven.

Claudiascarecenter is als instelling opgenomen in het register van het Algemene Gegevens Beheer Zorgverleners (AGB). Onze AGB-code is 22221201. Door deze toelating zijn wij herkenbaar voor alle Nederlandse Zorgverzekeraars als erkende instelling voor Geestelijke Gezondheidszorg.

facturatie-procedure