Privacyverklaring (Particulier)

In deze privacy verklaring van Counselling Center Changes omschrijf ik o.a. welke persoonsgegevens wij opvragen en gebruiken voor welke doeleinden.

We doen er alles aan om jouw privacy te respecteren en de vertrouwelijkheid van je persoonlijke gegevens te behouden. Daarom houd ik me aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze privacyverklaring geldt als je mijn website https://www.counsellingcenterchanges.nl bezoekt en/of deelneemt aan een van mijn VAN LEED NAAR LIEFDE jaarprogramma’s,of een van mijn webinars, workshops, seminars, opleidingen en retraites. Die eisen vullen we gezien ons werkveld aan met de betreffende beroepsethiek In deze verklaring leg ik uit hoe we omgaan met de persoonsgegevens van bezoekers van deze website en mijn klanten. We geven aan welke gegevens we verzamelen en voor welk doelen we ze gebruiken. Lees deze privacyverklaring goed door. Dan weet je wat er met je gegevens gebeurt. Heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op info@counsellingcenterchanges.nl

Voor de leesbaarheid van dit document heb ik gebruik gemaakt van de ‘ik-vorm’. Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat wordt de B.V. Claudia’s Counselling Center Changes bedoeld.

 • 1.1 - Website bezoekers:
  • IP adressen - voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.
 • 1.2 - Klanten die zich registreren:
  • Naam contactpersoon (verplicht) - om de contactpersoon te identificeren en aan te kunnen spreken.
  • Naam bedrijf (verplicht) - om de klant te identificeren, voor onze administratie, om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen.
  • Adres bedrijf (verplicht) - om de klant te identificeren, voor onze administratie, om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen.
  • E-mailadres (verplicht) - om je een bevestiging te sturen van de registratie op de website en van gedane bestellingen, om u toegang te geven tot de trainingen om u de factuur toe te zenden, om e-mail nieuwsbrieven te sturen als u zich daarvoor heeft ingeschreven of als u een afspraak met ons plant, voor verdere correspondentie.
  • Wachtwoord (verplicht) - om je account te beveiligen en alleen jou toegang te geven tot je account.
  • Telefoonnummer (niet verplicht) - om contact met je op te nemen bij eventuele vragen en voor klantonderzoeken.
 • 1.3 - Gegevens die worden gegenereerd via de website:
  • Bestelgeschiedenis (bestelde en gedownloade producten): - om bij te houden welke producten zijn besteld en gedownload, voor de facturatie, voor onze administratie.
  • Factuurgegevens - (bestelde producten en kosten daarvan, naam persoon, naam bedrijf, adres bedrijf) : voor onze administratie, om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen.
 • 1.4 - Andere gegevens
  • Inhoud van eventuele (email) correspondentie met de klant en andere personen, waaronder via ons social media accounts - om met je te corresponderen.

2. Aan wie geven jullie mijn gegevens door?
Wij gebruiken je gegevens alleen voor onszelf, maar in de volgende gevallen kan het nodig zijn om je gegevens door te geven aan anderen:

 • 2.1 - Leveranciers (waaronder “bewerkers”) - wij maken gebruik van leveranciers, waaronder websitebeheerders en hosting bedrijven voor het hosten van onze website. De hosting provider host uw gegevens in Nederland, de websitebeheerder heeft slechts incidenteel toegang tot uw gegevens als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van het beheer.
 • 2.2 - Accountant / boekhouder - de gegevens die op je factuur staan moeten wij doorgeven aan onze accountant of boekhouder.
 • 2.3 - Juridisch adviseurs - bij een juridisch geschil met je kunnen wij genoodzaakt zijn je gegevens door te geven aan een juridisch adviseur en deze in een juridische procedure gebruiken. Daarbij zullen we alleen de gegevens doorgeven die noodzakelijk in verband met de juridische procedure.
 • 2.4 - Overheidsinstanties - als we daar wettelijk toe verplicht zijn moeten wij je gegevens doorgeven aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld aan de Belastingdienst.

3. Geven jullie mijn gegevens door naar buiten de eer?
Nee, je gegevens worden alleen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) opgeslagen, namelijk in Nederland.

4. Plaatsen jullie cookies?
Wij plaatsen cookies en andere informatie op uw computer, tablet, mobiele telefoon, smartwatch of een ander apparaat waarmee je onze website bezoekt. Het gaat alleen om functionele cookies. Kijk in onze cookieverklaring voor meer informatie.

5. Wat zijn mijn rechten?

 • Je hebt op grond van de wet het recht ons te vragen uw gegevens in te zien, onjuiste gegevens te laten corrigeren, in bepaalde gevallen deze te laten verwijderen, afschermen en daartegen bezwaar te maken. Bij het gebruik van uw gegevens voor direct marketing heb je altijd het recht van bezwaar.
 • Als je gegevens wilt verwijderen, verzoeken wij je ons dat te laten weten (zie hieronder bij “Wat als je vragen of klachten heeft?”), het kan zijn dat je dan niet langer gebruik kunt maken van je account. Wij zullen je tijdig laten weten of wij aan je verzoek voldoen. In sommige gevallen kunnen we een bepaald verzoek weigeren.

6. Wat als je vragen of klachten hebt?
Als je vragen of klachten hebt of een verzoek wilt indienen neem dan contact met ons op.

7. Kan deze privacyverklaring veranderen?
Deze privacyverklaring is van 30 augustus 2020. We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zullen wij je daar van op de hoogte brengen. Als het gaat om een nieuw doel voor dezelfde gegevens zullen wij je de mogelijkheid geven daar bezwaar tegen te maken.

Gegevens van mijn bedrijf
Claudia’s Counselling Center B.V. | Counselling Center Changes
Bezoekadres voor therapie en training: Den Ilp 99 te Den Ilp
Vestigingsadres: Amsteldijk 727 1074 JH
Kamer van Koophandel nummer: 83229760
Contact via: info@counsellingcenterchanges.nl

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 13 oktober 2022