SOCIAAL PSYCHIATRISCHE VERPLEEGKUNDIGE
ONLINE

Alice

Behandelaren

Let go of who you think you’re supposed to be and embrace who you are.

Mijn naam is Alice, ik ben 42 jaar en heb ruim 20 jaar ervaring als sociaal psychiatrisch verpleegkundige in de GGZ. Ik heb gewerkt met allerlei verschillende diagnoses en ben extra bekwaam in stemmingsproblematiek. In mijn visie gaat het in de psychiatrische zorg niet alleen om een diagnose, maar de mens achter de diagnose, met al haar kwaliteiten en kwetsbaarheden. Ik heb inmiddels ervaren dat het van groot belang is wat we leren gedurende ons leven. Al deze ervaringen vormen ons tot wie we zijn en hoe we omgaan met situaties. Soms leren we hierin hele goede vaardigheden en boodschappen en soms minder handige strategieën. Ik vind het belangrijk om met een cliënt te achterhalen welke strategieën helpend zijn en welke minder helpend of zelfs schadelijk. En ook welke overtuigingen iemand heeft opgedaan in haar leven en of deze helpend zijn. Vanuit hier kan gedragsverandering plaatsvinden en duurzame oplossingen gevonden worden. 

Ik heb zelf ervaring met please-gedrag en alles doen om het een ander naar het zin te maken. Niet toevallig dat ik verpleegkundige ben geworden. Als de ander gelukkig is, kan ik ontspannen en ben ik goed genoeg, was mijn uitgangspunt. Dit deed ik in al mijn relaties: familie, werk, liefdes en vrienden. Dit had als gevolg dat ik steeds harder ging werken, conflicten ging vermijden en mijn eigenbelang ondergeschikt stelde aan die van de ander. Ik werd een kei in invullen voor een ander en op basis daarvan allerlei acties te doen. Daarmee bereikte ik vaak het tegenovergestelde; ik ontevreden en de ander ontevreden. Ik kon het nooit goed doen. Ik heb dit weten om te buigen en heb geleerd mijn eigen behoeften te voelen en ernaar te handelen. Pas toen kwam de ontspanning en zelfs het genieten van het leven. Ik help cliënten graag bij deze zoektocht.

Onderwerpen waar ik cliënten graag verder mee wil helpen zijn:

  • Omgaan met je psychiatrische diagnose 
  • Onderzoeken welke invloed je eigen gedachten en interpretaties hebben op je gevoel en gedrag 
  • Vaardig worden in voelen en daarnaar handelen
  • Zicht krijgen op je kwaliteiten en kwetsbaarheden
  • Waarnemen van alarmsignalen en tijdig bijsturen
  • Vaardig worden in assertief handelen
  • Onderzoeken welke relaties iets brengen, welke relaties kosten en je eigen rol hierin
  • Balans vinden in activiteiten: verplichtingen, ontspanning en plezier. 
  • Begeleiding in de weg naar herstel op psychisch, emotioneel en sociaal maatschappelijk vlak