Dagmara Bloch

PSYCHOLOOG
ONLINE

Dagmara

Behandelaren

Mijn naam is Dagmara en ik werk als psycholoog bij Claudia’s Care Center. Als kind was ik altijd al erg geïnteresseerd in menselijk gedrag, was ik vaak de volwassenen om mij heen aan het observeren en stelde ik mijzelf vragen, zoals “waarom doet de ander zo en waarom reageert hij/zij op die manier?”. Ik kon mij als kind al vrij goed inleven in de ander en merkte ook mijn gevoeligheid op, wat uiteindelijk mijn kracht is geworden. Ik vind het belangrijk dat de ander zich gehoord voelt. Door goed te luisteren (ook zeker tussen de regels door) voel ik goed aan wat de ander nodig heeft. De ander leidt mij daarin en we doen het samen.

Als mens ben ik van mening dat we zo veel kunnen leren van elkaar en van iedere relatie die we met de ander (inclusief met onszelf) hebben. Het begint al bij je geboorte, bij de relatie met je ouders/verzorgers en daarbij de hechting die zo bepalend kan zijn voor de relaties die zich later vormen in je leven. Door dit bij mijzelf te onderzoeken heeft het mij ook zo veel duidelijkheid gegeven over hoe ik in elkaar zit, waarom bepaalde gebeurtenissen hebben plaatsgevonden of de mensen die ik heb aangetrokken. Iedere relatie heeft mij iets gebracht en ik ben van mening dat in de pijn ook een les verborgen ligt. Ik vind het belangrijk om dat samen te onderzoeken en mijn doel is om naast de focus op heling, uiteindelijk echt te gaan van pijn naar kracht en zoals Claudia dat ook mooi zegt “van leed naar liefde”. Waarbij liefde mijn drijfveer in het leven is.

Ik heb als psycholoog zowel met jeugd als met volwassenen gewerkt, waar ik verschillende behandelvormen gebruikte, zoals cognitieve gedragstherapie, COMET en technieken vanuit de schematherapie. Het allerbelangrijkste vind ik daarin maatwerk bieden en technieken met elkaar combineren. Ik heb zelf een holistische visie en ik houd mij in mijn vrije tijd veel bezig met persoonlijke ontwikkeling, Met mijn nieuwsgierigheid probeer ik zelf het een en ander uit en heb ik bijvoorbeeld ervaring met ademtherapie, innerlijk kind werk, mindfulness en heb ik daarnaast cursussen in reiki en holistische energetische massage gevolgd. Ik zie de mens als een geheel, op alle niveaus en het is echt mijn passie om anderen te helpen om (weer) hun kracht te ervaren en op dat pad te helpen waar nodig is.