IPS TRAJECTBEGELEIDER
LOCATIE NOORD-HOLLAND
LIVE EN ONLINE

Annemiek

ELMO

Welkom! Mijn naam is Annemiek, moeder van 2 pubers en sinds 2000 werkzaam als begeleider/ coach in de hulpverlening. Systemisch- en herstelgericht coachen vormen daarbij de leidraad in mijn werkzaamheden.

Als kind groeide ik op in een gezin waar er weinig tot geen ruimte was voor emotionele beschikbaarheid. Dit gegeven had lange tijd invloed op mijn zelfbeeld, hoe ik naar mijn omgeving keek en de keuzes die ik maakte.

Het gezin van herkomst bepaald voor een groot deel hoe je omgaat met jezelf en je omgeving. Vanuit deze eerste (relationele) ervaringen liggen je krachten en je valkuilen.

Onderliggende, vaak onbewuste, overtuigingen uit onze jeugd kunnen een negatief effect hebben op het maken van hedendaagse keuzes. Al gaande weg kunnen zich patronen vormen die op bepaalde leefgebieden tot uiting komen.

Ergens weten we dat bepaalde keuzes, zoals een bepaald type partner of werkgever, niet helpend zijn. Toch blijft er een bepaalde aantrekkingskracht bestaan die moeilijk, naar een voor jou gezonde keuze, lijkt te zijn om te buigen.

Vanuit mijn persoonlijke ervaring en deskundigheid ga ik graag het traject met je aan om van je klacht en wens tot verandering, naar bevrijding en herstel toe te werken!